Anisotropy

ANIZOTROPIJA BX441: Delavnica digitalnega procesiranja podatkov

Matrix441 Lab | 5. september 2018

Modus operandi projekta Anizotropija BX441, temelji na podatkih vesoljskega teleskopa Planck Evropske vesoljske agencije. Satelit Planck je zabeležil meritve najhladnejših objektov v vesolju in pokazal vpogled na prve trenutke vesolja: oblikovanje prvih večjih struktur, v katerih so se kasneje razvile galaksije. Zametke teh struktur vidimo v kozmičnem mikrovalovnem sevanju (prasevanju), prvi sliki vesolja.

S pomočjo IRSA meritev bomo pri projektu z digitalnim procesiranjem podatkov (mapiranja fluktuacij v prasevanju) le-te pretvorili v abstraktno video maso, prepleteno z randomiziranimi sekvencami kozmoloških parametrov – rezultat konverzije s tako veliko množico podatkov nam razpre kontemplativni prostor za časovno dimenzijo preteklosti-prihodnosti.

Kozmično mikrovalovno prasevanje ozadja je signal »šuma« in zapolnjuje celotno vesolje. Glede na standardni kozmološki model se je vesolje začelo v vročem, gostem stanju, in v prvih 380.000 letih obstoja je prevladovala tesno združena plazma barionov in fotonov prežeta z gravitacijsko poganjanimi tlačnimi oscilacijami. Odtis teh prvobitnih valov ostaja kot odmev svetlobe v prasevanju.

Temeljne in višje frekvence v prasevanju so pod nadzorom kozmoloških parametrov, ki so oblikovali vesolje, kot so celotna gostota, relativni deleži barioničnih snovi, temna snov, temna energija, in razširitvena zgodovina.

Te podatke s satelita Planck bomo pretvorili v avdiovizuelni zapis s postopkom sonifikacije, kar zagotovi neposreden način za dostop do informacij kodiranih v spektru kozmičnega prasevanja, skozi medij zvoka in slike. Pri projektu bo uporabljena najnovejša tehnologija partikel animacij.

Izobraževanje je namenjeno tako začetnikom kot naprednejšim uporabnikom sodobnih filmskih praks in vsem, ki se udejstvujejo pri povezovanju tehnologij ter želijo spoznati proces digitalnega procesiranja podatkov.

Prijave: deus.matrix441@gmail.com

You may also like...